Hoe werken wij?

Tom plus Jan heeft een unieke aanpak in hun coaching en advisering. U staat als klant centraal. De aanpak die wij voorstellen voelt altijd als een partnership om uw doelstelling te bereiken. Wij werken achtereenvolgens in de volgende stappen:

1. De intake

Die is altijd met én Tom én Jan die ieder vanuit hun eigen invalshoeken met de ondernemer in gesprek gaan. Doel is scherp te krijgen wat de klant wil en ervaart op het gebied van Personal Business Development.

Als klant kunt u er voor kiezen om eerst alleen met ons in gesprek te gaan of om direct al een of meerdere stakeholders (familie, mogelijke andere opvolgers, een overnemende partij) bij de intake te betrekken. Interessant in deze context is om te vermelden dat Tom en Jan qua leeftijd uit twee generaties komen. Tom is vaak de sparringpartner voor de jongere generatie. Jan juist voor de oudere.

De intake kan bestaan uit meerdere gesprekken. De intake is kosteloos als er geen vervolg is. In de offertefase zal een beperkte vergoeding voor de intake opgenomen worden.

2. De offerte

De offerte geeft een aanpak voor de vraagstukken zoals die in de intake aan bod gekomen zijn. De aanpak geeft informatie over de doelstellingen, de stappen en de werkwijze in het traject. Veelal starten wij het traject met een meerdaagse bezinning op zowel persoonlijke als zakelijke waarden, drivers en langere termijn doelstellingen. Deze vormen de bouwstenen voor een taakstellend actieplan.

Onze offerte geeft ook de financiële investering voor de eerste noodzakelijke stappen. Vervolgstappen worden na deze eerste fase in overleg bepaald en begroot.

3. De transitie

In deze fase doorlopen we samen met u het plan van aanpak uit de offerte.

Uitgaande van onze ervaringen bij onze huidige en voormalige opdrachtgevers heeft onze aanpak een aantal zaken gemeen:

  • de klant houdt de regie over het proces. Hij of zij bepaalt wat prioriteit heeft en uiteindelijk hoe er precies gewerkt zal worden. Tom plus Jan doet daarin suggesties.
  • het traject start intensief met een combinatie van een aantal achtereenvolgende dagen en een aantal follow-up bijeenkomsten binnen bijvoorbeeld een half jaar. Daarna kunnen in een tijdsbestek van maanden en soms jaren met enige regelmaat inspiratie bijeenkomsten worden vastgelegd.

Kenmerkend voor onze werkwijze als Coach|Consultant:

  • Wij werken met u als partners. Het gaat ons niet om de korte termijn maar om de lange termijn relatie.
  • Wij baseren ons op wederzijds vertrouwen. Dat willen we verdienen en nooit beschamen.
  • Wij combineren praktische concepten uit business modellen, moderne psychologie en ons inzicht in persoonlijke relaties.
  • Wij zijn mensen-mensen met begrip voor alles wat u als klant van belang vindt.
  • Wij maken gebruik van onze persoonlijk ervaring als ondernemer. Wat ondernemers doormaken hebben wij vaak ook meegemaakt.
  • We representeren 2 generaties en begrijpen daardoor soms beter dat er binnen het bedrijf meerdere visies bestaan.
  • Wij hebben internationale, mondiale ervaring en een brede klantervaring. Dit geeft ons veel mogelijke invalshoeken om telkens met een frisse blik naar situaties te kijken en er van te leren.
  • Ons motto in ons werk: “your business, your choice”