Wat doen wij?

Tom plus Jan wordt als coach en sparring partner betrokken bij het nemen van lastige ondernemingsbeslissingen die consequenties hebben voor de onderneming, maar waaraan tevens belangrijke persoonlijke implicaties zitten. Onder deze ‘Wicked Problems’ voor de ondernemer vallen bijvoorbeeld zaken als:

  • bedrijfsopvolging
  • uitbreiding
  • internationalisatie
  • het bedrijf minder afhankelijk maken van de persoon van de ondernemer
  • participatie van medewerkers
  • partnership met andere bedrijven

Juist de vermenging van persoonlijke én zakelijke aspecten vereist een systematische besluitvorming. Dat wil zeggen stap voor stap met duidelijke resultaten. Het volgende schema maakt duidelijk wat we daarmee bedoelen:

In alle gevallenstreven wij samen met de ondernemernaar concrete verbeteringen zowel persoonlijk als zakelijk.

Resultaten

Enkele voorbeelden van mooie resultaten:

  • Persoonlijk heeft de ondernemer meer plezier in haar werk, terwijl de mensen in het bedrijf met meer verantwoordelijkheden en inspiratie werken.
  • de ondernemer kan zich eindelijk meer richten op de internationale expansie. De organisatie in Nederland is efficiënter geworden en door het aantrekken van een Chief Operational Officer (COO) staat het bedrijf geheel op eigen benen.
  • Management buy-out: met een aantal interne opvolgers en een externe financier is een transitiepad afgesproken waarin de eindverantwoordelijkheid en het eigendom overgaat naar de opvolgers. In de transitie heeft de vertrekkende ondernemer een scherp omschreven coach rol.

Elk resultaat wordt voorafgegaan door het realiseren van een aantal tussenresultaten. Dit zijn de resultaten die in elke afzonderlijke fase – uit bovenstaand schema – worden behaald.

Aanpak en Programma

In onze coaching werken we met een combinatie van kortere meetings met de ondernemer en meerdaagse bijeenkomsten die op de actuele situatie en de onderneming zijn toegesneden. In onze aanpak is het essentieel dat elk programma leidt tot de daadwerkelijk gewenste verandering. Daarom formuleren we samen met de klant heldere en realiseerbare doelstellingen en meetpunten op zowel zakelijk als persoonlijk gebied. Wij ondersteunen ook bij het ontwikkelen van persoonlijke en business strategieën om die doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Met actieplannen en mijlpalen houden we samen met de ondernemer het veranderingsproces op de rit.